Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNDEN ÖNCE TÜKETİCİYE VERİLMESİ GEREKEN ZORUNLU ÖN BİLGİ FORMU

Sağlayıcı Bilgileri

Unvan : Opulitics LTD. ŞTİ.

Adres : Adalet Mah. Manas Bul. No: 39 İç Kapı No: 2511 Bayraklı/İzmir

Tel : 08505322750

E-Posta Adresi: hi@opulitics.com

Mersis Numarası: 0644 0902 9310 0001

Talep ve Şikâyetlerin İçin İletişim Bilgileri

Telefon: 08505322750

E-posta Adresi: helpdesk@opulitics.com

Sözleşme Konusu Hizmetin Temel Özellikleri:

1. Eğitim Programı

2. Portal Kullanım Başlangıç Tarihi

3. Kullanım Süresi

Tüm Vergiler Dâhil Satış Fiyatı

Tüm Vergiler Dahil Hizmetin Peşin Satış Fiyatı

Ödemenin Nasıl Yapılacağı:

İşbu sözleşme kapsamında hizmet/eğitim için ödeme kredi kartı/EFT/Havale ile yapılabilir.

Cayma Hakkı

Sözleşmeden cayma süresi, sözleşmenin imzalandığı andan itibaren başlar ve on dört (14) gündür. Kullanıcı, bu süre zarfında hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma beyanının sağlayıcı Opulitics’e ulaştırıldığını ispat yükümlüğü Kullanıcı’ya aittir. Bu süre geçtikten sonra yapılacak sözleşmenin feshi talepleri, sözleşme hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır.

Size sağlanacak olan kullanıcı ve şifre bilgileri ile erişim sağladığınız internet sitelerinde bulunan dijital içeriklerden izniniz olanları anında erişme veya indirme imkânına sahip olacaksınız. Bu nedenle verilen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılması halinde içeriğe erişilmiş sayılır ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma hakkının istisnaları” alt başlıklı 15. Maddesinin e,h ve ğ bendinde düzenlenen istisnalar kapsamında olup cayma hakkı kullanılamaz. (e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler, ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler, h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.). Bu nedenle 14 günlük cayma süresi içerisinde hizmetin verilmeye başlanması halinde, cayma hakkınızı en geç hizmetin başladığı günden bir gün önce bildirmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde sözleşmenin feshine dair talepleriniz, sözleşmede yazılı olan fesih hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır.

Cayma Hakkı Yapılacak İletişim Bilgileri

Unvan : Opulitics LTD. ŞTİ.

Adres: Adalet Mah. Manas Bul. No: 39 İç Kapı No: 2511 Bayraklı/İzmir

E-posta Adresi: hi@opulitics.com

İletişim Bilgisi: 08505322750

İşbu ön bilgi forumundaki taahhütlerimiz teyidinizden itibaren 10 gün süre ile geçerlidir. 10 gün içinde internet üzerinden “EĞİTİM SATIŞ SÖZLEŞMESİ” akdetmediğiniz takdirde, sisteme girip yeniden teyit işlemi yapmanız gerekmektedir. 18 yaşından gün almadıysanız teyit ve sözleşme akdetme işlemini sizin adınıza veli veya vasinizin yapması gerekmektedir.
Bu Sözleşme ‘den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir. Kullanıcı, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse Sağlayıcının yerleşim yerindeki ( ikametgâhındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir.
İade Prosedürü: Kullanıcı’nın işbu sözleşme kapsamındaki içeriğin verilememesi, kusurlu verilmesi vs. gibi gerekçeler ile cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararları ile Kullanıcı’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile tek çekim veya taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü banka tarafından belirlenecektir. Kullanıcı, ilgili banka tarafından uygulanacak iade prosedürünü peşinen kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

Sayın Kullanıcı Adayımız;

Kurumumuz ile internet üzerinden “EĞİTİM SATIŞ SÖZLEŞMESİ “akdetmek istiyorsanız, öncelikle yasa gereğince sözleşmeyi onaylamadan önce size ulaştırılması zorunlu ön bilgilerin yer aldığı işbu formu doğru ve eksiksiz olarak edindiğinizi, TC kimlik numaranızı girdikten sonra kabul linkine tıklayarak teyit ediniz.

Teyit ettiğiniz takdirde eğitim mesafeli satış sözleşmesi sayfasına yönlendirileceksiniz. Sözleşmeyi okuduktan sonra hizmet bedelini tamamen veya kısmen, sadece şahsınızın bilmesi gereken kredi kartı bilgilerini girerek ödediğiniz anda sözleşme kurulmuş olacaktır. Tarafların mutabık kaldığı sözleşme e-posta adresinize iletilecektir.