Tuuple Kalite Standartları

Bu standard “Tuuple Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence” birimi
tarafından hazırlanmıştır.

Tuuple, yazılım dünyasında mükemmeliyeti hedefler ve bu nedenle kalite standartlarına büyük bir özen gösterir.

Akademimiz Uluslarası yazılım alanında aktif bir rol alan Tuuple’nin yazılım öğrenmek isteyenlere belirli kriterlerde hizmet verir. Bu kriterler Tuuple Kalite Standartlarında belirtilmiştir. Eğitim ve danışmanlığımızı yaptığımız tüm alanlarda bu standartlara uymak zorundayız. Tuuple Kalite Standarları (Bundan sonra ‘TQS’ olarak isimlendirilecektir.) Tuuple Kalite Güvence birimi tarafından denetlenmektedir. Bu denetimler gizlilik ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Bu standartı esas alan bir hizmetin kullanıcılarına sunduğu potansiyel faydalar şunlardır:

  • Müşteriye eksik ve kesintisiz hizmet sunmak
  • Müşteri memnuniyetini arttırma olanaklarını keşfetmek
  • Öğretici bir eğitimin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak
  1. Operasyon

1.1. Operasyonel Planlama

Akademi, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini için ihtiyaç duyduğu gereçleri planlamalı ve kontrol etmelidir. Bunun için;

a. Eğitim ve danışmanlık hizmeti için şartları belirlemeli,

b. Sunacağı hizmetler için kriterler oluşturmalı,

c. Eğitim ve danışmanlık hizmeti için ihtiyaç duyacağı kaynakları önceden tespit etmeli,

d. Planlama süreçlerinin çıktısı alınarak tüm işlemler raporlanmalıdır.

1.2. Ürün ve Hizmet Şartları

1.2.1 Müşteri ile iletişim
Müşteri ile iletişim aşağıdaki maddeler doğrultusunda sağlanmalıdır:


a. Ürün ve hizmetlerle ilgili detaylı bilgi sağlanmasını,
b. Değişiklikler dâhil, taleplerin, sözleşmelerin ele alınmasını,
c. Beklenmedik durumlar için özel şartlar belirlenmesini.


1.2.2 Ürün ve hizmetler için şartların tayin edilmesi


Müşteriye sunulacak ürün ve hizmetler için şartlar tayin edilirken, aşağıdakiler güvence altına alınmalıdır:
a) Aşağıdakiler dâhil eğitim ve hizmetler için şartların tanımlandığını:
1) Uygulanabilir şartlar,
2) Akademinin gerekli gördüğü şartlar.

2. Müşteri Memnuniyeti

2.1. Müşteri Geri Bildirimleri

Müşterilerimizin geri bildirimleri bizim için son derece değerlidir. Müşteri memnuniyetini artırmak için düzenli olarak müşteri geri bildirimlerini toplar ve bu geri bildirimlere dayalı olarak hizmetlerimizi geliştiririz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermek için bu süreci sürekli olarak güncelleriz.

2.2. Geribildirim Yönetimi

Tuuple, hizmet sunduğu kişi ve kuruluşlardan düzenli olarak geribildirim almaya özen gösterir. Bu geribildirimleri işleme ve analiz etme konusunda Feedbazz ile işbirliği yapar. Analiz edilen geribildirimler ile hizmetlerini sürekli geliştirir ve ihtiyaçlar doğrultusunda günceller.

3. Eğitim ve Gelişim

3.1. Personel Eğitimi

Personelimizin sürekli olarak eğitilmesi ve güncel bilgilere sahip olmaları, hizmetlerimizin kalitesini artırmamıza yardımcı olur. Bu nedenle, personelimizin eğitimine ve gelişimine yatırım yaparız. Güncel teknolojileri ve en iyi uygulamaları takip etmelerini sağlayarak, müşterilere en iyi hizmeti sunarız.

4. Şeffaflık ve Güvenlik

4.1. Veri Güvenliği

Müşteri verilerinin güvenliği, en yüksek önceliğimizdir. Verilerin korunması ve gizliliği için endüstri standardı güvenlik önlemleri uygularız. Müşteri bilgilerini güvende tutmak için sürekli olarak güvenlik politikalarımızı gözden geçiririz.

5. Eğitim İçeriği

5.1. Eğitim İçeriği ve Materyaller

Eğitim içeriği öğrencilere önceden detaylı bir şekilde bildirilmelidir. İlgili eğitim sırasında ihtiyaç duyulabilecek tüm materyaller (kuruluşun ve öğrencinin sağlayacağı) eğitim öncesi kontrol edilmelidir.

5.2. Teorik ve Pratik Eğitim Garantisi

Yazılım ve Teknoloji eğitimleri sadece teorik bilgi ile sınırlı kalmamalı. Tuuple Akademi eğitimini verdiği tüm kurslarda pratik beceri, araştırma ve geliştirme becerisi, iletişim becerisi gibi farklı özellikleri geliştirmeyi hedeflemelidir.

Tuuple Kalite Standartları’nı titizlikle takip eder ve her öğrencinin en iyi eğitimi ve hizmeti almasını sağlamak için çalışırız.